Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06
Kontotransaktion              
Inkomster 1. Bytesbalans 7 261 7 141 7 450 8 147 8 506 8 009
1.1 Varor 4 347 4 305 4 547 4 632 5 096 4 553
1.2 Tjänster 1 619 1 606 1 612 1 955 1 845 2 009
1.3 Primära inkomster 1 206 1 140 1 202 1 465 1 470 1 357
1.4 Sekundära inkomster 89 89 89 95 95 90
Utgifter 1. Bytesbalans 8 047 7 480 8 285 9 325 8 640 7 716
1.1 Varor 4 743 4 318 4 605 4 833 4 586 4 446
1.2 Tjänster 1 760 1 748 1 762 2 132 2 043 2 011
1.3 Primära inkomster 1 083 954 1 457 2 059 1 709 965
1.4 Sekundära inkomster 461 461 461 301 301 293
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2014, Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/06/mata_2014_06_2014-08-15_tau_002_sv.html