Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06
Kontotransaktion              
Tillgångar Totalt -465 -4 587 -1 748 -4 038 1 003 -1 571
1. Direktinvesteringar 1 020 -685 -276 -359 510 -644
1.1 Eget kapital 935 802 335 -1 012 361 839
1.2 Övrigt kapital 85 -1 486 -611 653 149 -1 483
2. Portföljinvesteringar -1 705 1 915 -1 006 6 091 4 458 1 784
2.1 Aktier 214 853 -840 2 375 2 290 -39
2.2 Masskuldebrev -2 546 581 -40 2 887 2 236 1 659
2.3 Penningmarknadsinstrument 626 482 -126 830 -68 164
3. Övriga investeringar 4 260 -2 372 6 303 -4 553 2 287 -1 384
4. Finansiella derivat -3 999 -3 387 -6 858 -5 089 -6 212 -1 352
5. Valutareserv -40 -58 89 -128 -40 25
Skulder Totalt 7 590 -6 770 2 226 446 242 -558
1. Direktinvesteringar 1 153 2 341 3 476 4 667 -440 -154
1.1 Eget kapital 467 417 418 4 456 169 -1 082
1.2 Övrigt kapital 685 1 924 3 058 210 -609 928
2. Portföljinvesteringar 4 766 4 269 -422 665 2 840 -1 300
2.1 Aktier 2 003 435 -170 306 893 782
2.2 Masskuldebrev 1 491 4 876 2 310 118 776 -1 660
2.3 Penningmarknadsinstrument 1 272 -1 043 -2 561 240 1 171 -421
3. Övriga investeringar 5 621 -10 037 6 073 129 4 685 2 299
4. Finansiella derivat -3 949 -3 344 -6 902 -5 015 -6 843 -1 404
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2014, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/06/mata_2014_06_2014-08-15_tau_003_sv.html