Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2014, miljoner euro

  År/kvartal
2013/Q3 2013/Q4 2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3
Tillgånger S1 Totala ekonomin -21 143 -504 -5 894 -6 274 -12 433
S11 Icke-finansiella företag -7 294 -5 604 -8 471 -8 513 -7 841
S121 Centralbanken -5 029 3 231 -1 939 -1 084 -6 817
S122 Övriga monetära finansinstitut 228 808 4 684 2 179 7 301
S123 Penningmarknadsfonder -14 125 -37 -183 378
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 2 296 609 1 823 1 850 394
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 711 394 24 878 804
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 118 1 357 32 -1 105 -507
S1311 Staten -11 426 -3 065 -1 862 -3 047 -4 497
S1313 Lokalförvaltning 10 2 6 11 7
S1314 Socialskyddsfonder -968 1 321 -19 2 562 -1 676
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 224 317 -135 180 20
Skulder S1 Totala ekonomin -19 705 -4 495 1 494 -3 651 -12 976
S11 Icke-finansiella företag -5 043 -5 471 -2 023 -4 868 -6 161
S121 Centralbanken 63 -722 55 -314 -48
S122 Övriga monetära finansinstitut -4 032 5 114 5 214 4 686 99
S123 Penningmarknadsfonder -40 30 21 -1 -16
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder -247 565 113 888 -1 136
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -684 435 676 314 702
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 18 63 64 -116 40
S1311 Staten -8 369 -2 564 -305 -3 118 -3 727
S1313 Lokalförvaltning 7 -174 -20 2 4
S1314 Socialskyddsfonder -1 386 -1 781 -2 302 -1 126 -2 733
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 9 9      
Netto S1 Totala ekonomin -1 438 3 991 -7 387 -2 623 543
S11 Icke-finansiella företag -2 251 -134 -6 448 -3 645 -1 680
S121 Centralbanken -5 092 3 953 -1 995 -770 -6 768
S122 Övriga monetära finansinstitut 4 261 -4 307 -529 -2 507 7 203
S123 Penningmarknadsfonder 26 95 -59 -183 394
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 2 543 44 1 711 962 1 531
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 1 395 -41 -652 563 102
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 100 1 294 -32 -989 -547
S1311 Staten -3 057 -501 -1 557 71 -770
S1313 Lokalförvaltning 3 176 26 8 2
S1314 Socialskyddsfonder 418 3 102 2 283 3 688 1 057
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 216 309 -135 180 20
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2014, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/10/mata_2014_10_2014-12-15_tau_002_sv.html