Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11
Kontotransaktion                        
Inkomster 1. Bytesbalans 7 187 7 048 7 430 7 790 8 178 7 485 7 495 7 177 8 212 8 201 7 621
1.1 Varor 4 345 4 296 4 552 4 688 5 147 4 660 4 390 4 141 5 148 5 039 4 458
1.2 Tjänster 1 631 1 618 1 624 1 594 1 584 1 587 1 812 1 818 1 812 1 976 1 965
1.3 Primära inkomster 1 123 1 047 1 167 1 414 1 352 1 143 1 190 1 115 1 149 1 093 1 104
1.4 Sekundära inkomster 88 88 88 95 95 95 103 103 103 93 93
Utgifter 1. Bytesbalans 7 755 7 299 8 091 8 946 8 386 7 542 8 249 7 078 7 510 7 820 7 295
1.1 Varor 4 693 4 280 4 570 4 864 4 634 4 555 4 630 4 205 4 624 4 863 4 400
1.2 Tjänster 1 748 1 736 1 751 1 863 1 862 1 843 1 840 1 815 1 846 1 930 1 883
1.3 Primära inkomster 853 823 1 309 1 922 1 593 847 1 595 874 857 806 790
1.4 Sekundära inkomster 461 461 461 297 297 297 184 184 184 222 222
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.01.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2014, Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/11/mata_2014_11_2015-01-15_tau_002_sv.html