Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11
Kontotransaktion                        
Tillgångar Totalt -395 -3 669 -1 880 -4 266 669 -3 899 -9 765 860 -3 581 -16 354 -6 666
1. Direktinvesteringar 777 -913 -470 -605 281 -798 174 90 540 469 -925
1.1 Eget kapital 713 570 125 -1 272 131 677 1 094 278 467 121 -282
1.2 Övrigt kapital 64 -1 483 -595 667 150 -1 475 -920 -188 74 349 -643
2. Portföljinvesteringar -1 389 3 099 -946 6 111 4 454 1 717 -898 954 1 077 670 44
2.1 Aktier 308 1 598 -862 2 344 2 290 -40 59 -16 -877 1 159 -1 437
2.2 Masskuldebrev -2 324 984 76 2 908 2 291 1 666 -556 950 1 311 -609 1 578
2.3 Penningmarknadsinstrument 627 517 -161 858 -127 91 -401 20 644 120 -97
3. Övriga investeringar 4 257 -2 418 6 306 -4 553 2 289 -1 365 -5 048 4 175 2 260 -7 274 2 611
4. Finansiella derivat -3 999 -3 379 -6 858 -5 090 -6 314 -3 478 -3 983 -4 371 -7 304 -10 203 -8 325
5. Valutareserv -40 -58 89 -128 -40 25 -9 12 -155 -16 -70
Skulder Totalt 7 222 -7 394 1 666 405 -1 019 -3 983 -8 068 -1 172 -3 736 -17 253 -7 725
1. Direktinvesteringar 818 2 078 3 206 4 401 -1 609 -1 354 1 766 -81 1 081 167 -1 666
1.1 Eget kapital 150 150 150 4 187 -1 020 -2 267 1 627 152 151 136 -833
1.2 Övrigt kapital 668 1 929 3 056 214 -589 912 139 -233 930 31 -833
2. Portföljinvesteringar 4 728 3 850 -683 663 2 746 -1 480 213 -1 532 -1 296 -232 3 227
2.1 Aktier 1 983 435 -170 306 893 781 312 281 -1 494 -1 647 1 154
2.2 Masskuldebrev 1 473 4 458 2 049 134 682 -1 840 294 -358 -402 1 445 62
2.3 Penningmarknadsinstrument 1 272 -1 043 -2 561 223 1 171 -421 -392 -1 455 600 -29 2 012
3. Övriga investeringar 5 626 -9 974 6 045 355 4 691 2 319 -6 472 4 604 3 632 -6 949 -1 450
4. Finansiella derivat -3 949 -3 349 -6 902 -5 015 -6 847 -3 468 -3 575 -4 163 -7 153 -10 239 -7 836
5. Valutareserv . . . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.01.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2014, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/11/mata_2014_11_2015-01-15_tau_003_sv.html