Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11 2014/12
Kontotransaktion                    
Inkomster 1. Bytesbalans 7 790 8 177 7 485 7 495 7 177 8 212 8 201 7 598 7 690
1.1 Varor 4 688 5 147 4 660 4 390 4 141 5 148 5 039 4 467 4 566
1.2 Tjänster 1 594 1 584 1 587 1 812 1 818 1 812 1 976 1 976 1 822
1.3 Primära inkomster 1 414 1 352 1 143 1 189 1 115 1 148 1 093 1 062 1 208
1.4 Sekundära inkomster 95 95 95 103 103 103 93 93 93
Utgifter 1. Bytesbalans 8 945 8 385 7 542 8 248 7 077 7 509 7 819 7 431 7 604
1.1 Varor 4 864 4 634 4 555 4 630 4 205 4 624 4 863 4 405 4 431
1.2 Tjänster 1 863 1 862 1 843 1 840 1 815 1 846 1 930 1 893 1 889
1.3 Primära inkomster 1 921 1 592 846 1 594 873 856 805 911 1 063
1.4 Sekundära inkomster 297 297 297 184 184 184 222 222 222
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.02.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2014, Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/12/mata_2014_12_2015-02-13_tau_002_sv.html