Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Utländska tillgångar efter investeringstyp, ställning, miljoner euro

  2009 2010 2011 2012 2013 2014
S1 Totala ekonomin 1. Finansiell balans Tillgångar 499 461 610 875 732 045 726 329 648 140 718 949
    Skulder 493 737 579 916 702 320 702 922 641034 727128
Netto 5 724 30 960 29 724 23 406 7106 -8178
1.1 Direktinvesteringar Tillgångar 123 137 140 451 134 036 145 367 135 428 127 613
Skulder 91 819 102 339 99 692 103 872 95 136 108 362
Netto 31 318 38 112 34 345 41 495 40 292 19 251
1.2 Portföljinvesteringar Tillgångar 176 534 214 755 210 528 239 938 251 632 286 105
Skulder 193 316 207 492 203 245 241 096 263911 291642
Netto -16 782 7 263 7 283 -1 157 -12279 -5537
1.3 Finansiella derivat Tillgångar 81 094 108 335 184 524 135 596 85 296 129 171
Skulder 78 908 103 282 176 731 127 159 80 274 121 693
Netto 2 186 5 053 7 794 8 437 5 021 7 478
1.4 Övriga investeringar Tillgångar 110 747 140 179 194 965 197 030 167 614 167 278
Skulder 129 694 166 803 222 653 230 796 201 713 205 431
Netto -18 947 -26 624 -27 687 -33 765 -34 099 -38 153
1.5 Valutareserv Tillgångar 7 949 7 155 7 991 8 397 8 171 8 782
Skulder . . . . . .
Netto 7 949 7 155 7 991 8 397 8 171 8 782
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2014, Tabellbilaga 1. Utländska tillgångar efter investeringstyp, ställning, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/mata_2014_2015-09-30_tau_001_sv.html