Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2014, miljoner euro

  År/kvartal
2013/Q4 2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4
Tillgånger S1 Totala ekonomin 23 -6 051 -7 487 -12 402 -33 608
S11 Icke-finansiella företag -5 355 -8 545 -8 594 -7 945 -7 848
S121 Centralbanken 3 541 -2 021 -1 051 -6 682 7 773
S122 Övriga monetära finansinstitut 808 4 684 2 179 7 301 -16 223
S123 Penningmarknadsfonder 125 -37 -183 378 68
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 609 1 823 1 849 394 -1 090
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 364 25 871 804 -160
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 1 357 32 -1 105 -506 -1 307
S1311 Staten -3 065 -1 862 -3 047 -4 497 -9 025
S1313 Lokalförvaltning 2 6 11 7 6
S1314 Socialskyddsfonder 1 320 -19 1 405 -1 676 -5 892
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 318 -135 180 20 90
Skulder S1 Totala ekonomin -2 609 1 687 -4 151 -12 336 -35 494
S11 Icke-finansiella företag -4 437 -1 999 -4 825 -6 053 -10 236
S121 Centralbanken -412 -26 -282 88 67
S122 Övriga monetära finansinstitut 5 114 5 067 4 686 99 -14 151
S123 Penningmarknadsfonder 30 21 -1 -16 15
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 563 110 886 -1 138 -834
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 986 1 075 713 1 101 135
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 63 64 -116 40 27
S1311 Staten -2 564 -305 -3 118 -3 727 -5 903
S1313 Lokalförvaltning -174 -20 2 4 115
S1314 Socialskyddsfonder -1 781 -2 302 -2 096 -2 733 -4 730
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 1        
Netto S1 Totala ekonomin 2 632 -7 738 -3 337 -66 1 886
S11 Icke-finansiella företag -918 -6 546 -3 769 -1 892 2 388
S121 Centralbanken 3 953 -1 996 -769 -6 769 7 705
S122 Övriga monetära finansinstitut -4 307 -383 -2 507 7 203 -2 072
S123 Penningmarknadsfonder 95 -59 -183 394 54
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 46 1 712 963 1 532 -256
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -622 -1 051 157 -297 -294
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 1 294 -32 -990 -546 -1 334
S1311 Staten -501 -1 557 71 -770 -3 123
S1313 Lokalförvaltning 176 26 8 2 -109
S1314 Socialskyddsfonder 3 101 2 283 3 501 1 057 -1 162
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 316 -135 180 20 90
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2015, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/01/mata_2015_01_2015-03-13_tau_002_sv.html