Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2014/12 2015/01
1. Bytesbalans -3 826 -3 640 137 -530
1.1 Varor 679 893 143 -114
1.2 Tjänster -1 452 -1 429 -42 -137
1.3 Primära inkomster -541 -585 177 94
1.4 Sekundära inkomster -2 512 -2 519 -141 -373
2. Kapitalbalans 202 201 29 12
3. Finansiell balans -9 254 -3 984 3 497 -2 497
3.1 Direktinvesteringar -13 603 -17 833 1 675 -4 422
3.2 Portföljinvesteringar 5 461 13 736 1 112 2 158
3.3 Övriga investeringar -178 1 592 458 403
3.4 Finansiella derivat -727 -1 344 68 -667
3.5 Valutareserv -207 -136 183 31
4. Restpost -5 630 -545 3 331 -1 979
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/01/mata_2015_01_2015-03-13_tau_004_sv.html