Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2014/10 2014/11 2014/12 2015/01 2015/02 2015/03
Kontotransaktion              
Inkomster 1. Bytesbalans 8 068 7 470 7 715 6 623 6 976 7 975
1.1 Varor 5 083 4 516 4 614 3 893 4 174 4 816
1.2 Tjänster 1 812 1 803 1 803 1 625 1 603 1 604
1.3 Primära inkomster 1 088 1 065 1 213 1 017 1 112 1 468
1.4 Sekundära inkomster 86 86 86 88 88 88
Utgifter 1. Bytesbalans 7 938 7 380 7 579 7 207 7 556 8 529
1.1 Varor 4 909 4 408 4 471 4 054 4 195 4 683
1.2 Tjänster 1 882 1 843 1 845 1 768 1 782 1 803
1.3 Primära inkomster 921 903 1 036 924 1 119 1 583
1.4 Sekundära inkomster 227 227 227 461 461 461
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.05.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2015, Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/03/mata_2015_03_2015-05-15_tau_002_sv.html