Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands bytesbalans, kvartalvis 2015, miljoner euro

  År/kvartal
2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4 2015/Q1
Inkomster 1. Bytesbalans 21 692 23 605 22 957 23 253 21 621
1.1 Varor 13 243 14 528 13 751 14 213 12 911
1.2.3 Transport 4 843 4 872 5 440 5 419 4 833
1.3 Primära inkomster 3 319 3 898 3 443 3 365 3 580
1.4 Sekundära inkomster 286 307 323 257 296
Utgifter 1. Bytesbalans 23 605 25 346 23 484 22 897 22 790
1.1 Varor 13 537 14 096 13 635 13 787 12 907
1.2.3 Transport 5 334 5 631 5 490 5 571 5 272
1.3 Primära inkomster 3 351 4 729 3 627 2 859 3 733
1.4 Sekundära inkomster 1 382 890 731 680 878
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2015, Tabellbilaga 1. Finlands bytesbalans, kvartalvis 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/04/mata_2015_04_2015-06-15_tau_001_sv.html