Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro

  År/kvartal
2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3 2014/Q4 2015/Q1
Tillgånger S1 Totala ekonomin 662 051 686 020 716 915 723 640 803 317
S11 Icke-finansiella företag 127 811 125 592 126 925 128 461 134 355
S121 Centralbanken 44 326 43 422 37 150 45 139 51 141
S122 Övriga monetära finansinstitut 246 706 260 840 289 902 291 291 334 365
S123 Penningmarknadsfonder 2 095 1 909 2 287 2 351 2 765
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 56 786 60 057 61 538 61 194 67 611
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 19 097 20 444 21 634 20 947 23 336
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 25 394 24 869 24 751 23 639 26 922
S1311 Staten 20 490 22 566 21 168 18 696 20 529
S1313 Lokalförvaltning 366 398 406 413 487
S1314 Socialskyddsfonder 107 264 113 807 118 802 119 095 128 047
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 11 716 12 117 12 353 12 415 13 756
Skulder S1 Totala ekonomin 658 028 681 559 713 326 722 809 811 042
S11 Icke-finansiella företag 172 668 175 566 181 019 183 737 210 689
S121 Centralbanken 10 579 10 330 10 469 10 607 10 748
S122 Övriga monetära finansinstitut 323 154 338 949 361 693 365 967 415 640
S123 Penningmarknadsfonder 8 7 -9 5 -9
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 17 107 18 379 17 540 16 768 18 726
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 26 619 27 812 29 605 30 058 35 440
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 3 268 3 176 3 290 3 398 2 540
S1311 Staten 98 376 101 891 102 662 105 071 109 094
S1313 Lokalförvaltning 2 231 2 232 2 237 2 352 2 598
S1314 Socialskyddsfonder 3 005 3 191 3 807 3 832 4 589
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 1 013 27 1 014 1 014 988
Netto S1 Totala ekonomin 4 023 4 461 3 589 831 -7 725
S11 Icke-finansiella företag -44 857 -49 974 -54 094 -55 276 -76 333
S121 Centralbanken 33 746 33 092 26 681 34 531 40 393
S122 Övriga monetära finansinstitut -76 448 -78 110 -71 791 -74 676 -81 275
S123 Penningmarknadsfonder 2 088 1 902 2 296 2 346 2 774
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 39 679 41 678 43 997 44 426 48 885
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -7 521 -7 368 -7 972 -9 111 -12 103
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 22 125 21 693 21 461 20 242 24 382
S1311 Staten -77 887 -79 324 -81 494 -86 375 -88 565
S1313 Lokalförvaltning -1 865 -1 835 -1 831 -1 939 -2 111
S1314 Socialskyddsfonder 104 259 110 616 114 995 115 263 123 458
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer 10 703 12 091 11 339 11 401 12 768
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2015, Tabellbilaga 3. Utlandsställning efter sektor kvartalsvis 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/04/mata_2015_04_2015-06-15_tau_003_sv.html