Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2014/12 2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05
Kontotransaktion              
Inkomster 1. Bytesbalans 7 715 6 726 6 946 7 949 8 175 7 932
1.1 Varor 4 614 3 912 4 177 4 823 4 776 4 551
1.2 Tjänster 1 803 1 616 1 608 1 609 1 745 1 743
1.3 Primära inkomster 1 213 1 099 1 063 1 419 1 553 1 536
1.4 Sekundära inkomster 86 99 99 99 102 102
Utgifter 1. Bytesbalans 7 579 7 131 7 348 8 311 9 024 7 595
1.1 Varor 4 471 4 023 4 204 4 680 4 050 3 966
1.2 Tjänster 1 845 1 739 1 755 1 777 1 818 1 810
1.3 Primära inkomster 1 036 1 076 1 096 1 561 2 860 1 523
1.4 Sekundära inkomster 227 293 293 293 297 297
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Somervuori 029 551 2995, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2015, Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/05/mata_2015_05_2015-07-10_tau_002_sv.html