Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2014/12 2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05
Kontotransaktion              
Tillgångar Totalt -10 162 14 285 -19 811 2 789 -20 436 -4 926
1. Direktinvesteringar 2 717 5 280 -5 588 -502 120 79
2. Portföljinvesteringar -1 109 -98 2 529 -1 573 406 292
3. Övriga investeringar -5 650 18 088 -8 478 16 263 -14 495 4 256
4. Finansiella derivat -6 303 -9 017 -8 266 -11 266 -6 432 -9 470
5. Valutareserv 183 31 -9 -132 -35 -84
Skulder Totalt -13 659 16 730 -18 239 3 732 -18 224 -7 356
1. Direktinvesteringar 1 043 9 655 -1 534 577 169 -489
2. Portföljinvesteringar -2 221 -2 255 -1 875 1 996 560 2 627
3. Övriga investeringar -6 109 17 691 -7 656 12 310 -13 354 -1 346
4. Finansiella derivat -6 371 -8 361 -7 174 -11 150 -5 599 -8 148
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Somervuori 029 551 2995, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2015, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/05/mata_2015_05_2015-07-10_tau_003_sv.html