Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2014/12 2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05
Kontotransaktion              
Tillgångar Totalt -10 162 14 285 -19 811 2 789 -20 436 -4 926
1. Direktinvesteringar 2 717 5 280 -5 588 -502 120 79
2. Portföljinvesteringar -1 109 -98 2 529 -1 573 406 292
3. Övriga investeringar -5 650 18 088 -8 478 16 263 -14 495 4 256
4. Finansiella derivat -6 303 -9 017 -8 266 -11 266 -6 432 -9 470
5. Valutareserv 183 31 -9 -132 -35 -84
Skulder Totalt -13 659 16 730 -18 239 3 732 -18 224 -7 356
1. Direktinvesteringar 1 043 9 655 -1 534 577 169 -489
2. Portföljinvesteringar -2 221 -2 255 -1 875 1 996 560 2 627
3. Övriga investeringar -6 109 17 691 -7 656 12 310 -13 354 -1 346
4. Finansiella derivat -6 371 -8 361 -7 174 -11 150 -5 599 -8 148
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Somervuori 029 551 2995, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. maj 2015, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/05/mata_2015_05_2015-07-10_tau_003_sv.html