Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08
1. Bytesbalans -53 -83 -121 -1 271 197 702 345 195
1.1 Varor -28 11 123 679 566 413 304 97
1.2 Tjänster -74 -87 -114 -192 -185 -199 -99 -83
1.3 Primära inkomster 244 188 65 -1 570 5 678 283 324
1.4 Sekundära inkomster -195 -195 -195 -189 -189 -189 -143 -143
2. Kapitalbalans 17 17 17 17 17 17 13 13
3. Finansiell balans -2 248 -1 332 -77 -2 237 3 233 3 605 -1 008 -4 014
3.1 Direktinvesteringar -4 161 -3 840 -961 -73 655 -4 442 -190 -972
3.2 Portföljinvesteringar 2 141 4 431 -2 848 -155 -1 488 1 486 2 673 1 875
3.3 Övriga investeringar 397 -822 3 979 -1 141 5 475 6 975 -3 028 -4 587
3.4 Finansiella derivat -656 -1 092 -115 -834 -1 325 -680 -249 -358
3.5 Valutareserv 31 -9 -132 -35 -84 266 -213 28
4. Restpost -2 212 -1 266 27 -983 3 019 2 886 -1 366 -4 222
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2015, Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/08/mata_2015_08_2015-10-15_tau_001_sv.html