Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08
Kontotransaktion                  
Tillgångar Totalt 14 390 -19 712 2 914 -20 421 -4 738 13 478 -22 483 15 997
1. Direktinvesteringar 5 408 -5 460 -388 136 95 1 344 873 165
2. Portföljinvesteringar -121 2 501 -1 586 405 595 -2 351 -2 458 1 653
3. Övriga investeringar 18 088 -8 478 16 286 -14 495 4 129 20 059 -15 725 19 185
4. Finansiella derivat -9 017 -8 266 -11 266 -6 432 -9 473 -5 840 -4 960 -5 035
5. Valutareserv 31 -9 -132 -35 -84 266 -213 28
Skulder Totalt 16 638 -18 380 2 991 -18 184 -7 971 9 873 -21 475 20 011
1. Direktinvesteringar 9 569 -1 620 572 209 -560 5 786 1 064 1 137
2. Portföljinvesteringar -2 261 -1 931 1 262 560 2 082 -3 837 -5 131 -222
3. Övriga investeringar 17 691 -7 656 12 307 -13 354 -1 346 13 084 -12 697 23 772
4. Finansiella derivat -8 361 -7 174 -11 150 -5 599 -8 148 -5 160 -4 711 -4 677
5. Valutareserv . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2015, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/08/mata_2015_08_2015-10-15_tau_003_sv.html