Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09
Kontotransaktion                    
Inkomster 1. Bytesbalans 7 147 7 349 8 382 8 316 8 092 8 281 7 799 7 309 7 889
1.1 Varor 4 064 4 302 4 992 4 913 4 705 4 786 4 637 4 161 4 664
1.2 Tjänster 1 742 1 742 1 742 1 729 1 729 1 725 1 756 1 756 1 804
1.3 Primära inkomster 1 240 1 205 1 548 1 576 1 560 1 671 1 307 1 293 1 322
1.4 Sekundära inkomster 101 101 101 98 98 98 99 99 99
Utgifter 1. Bytesbalans 7 191 7 430 8 492 9 575 7 879 7 587 7 475 7 133 7 494
1.1 Varor 4 107 4 312 4 882 4 245 4 146 4 408 4 352 4 079 4 422
1.2 Tjänster 1 816 1 830 1 856 1 922 1 916 1 928 1 857 1 842 1 884
1.3 Primära inkomster 972 993 1 458 3 121 1 530 964 1 023 969 945
1.4 Sekundära inkomster 295 295 295 287 287 287 243 243 243
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Mira Malhotra 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2015, Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/09/mata_2015_09_2015-11-13_tau_002_sv.html