Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11
Kontotransaktion                        
Inkomster 1. Bytesbalans 7 147 7 349 8 382 8 316 8 092 8 281 7 755 7 260 7 813 7 855 7 570
1.1 Varor 4 064 4 302 4 992 4 913 4 705 4 786 4 613 4 131 4 660 4 658 4 331
1.2 Tjänster 1 742 1 742 1 742 1 729 1 729 1 725 1 746 1 746 1 746 1 862 1 862
1.3 Primära inkomster 1 240 1 205 1 548 1 576 1 560 1 671 1 304 1 291 1 314 1 248 1 291
1.4 Sekundära inkomster 101 101 101 98 98 98 92 92 92 86 86
Utgifter 1. Bytesbalans 7 191 7 430 8 492 9 575 7 879 7 587 7 371 7 045 7 388 7 841 7 591
1.1 Varor 4 107 4 312 4 882 4 245 4 146 4 408 4 361 4 105 4 450 4 583 4 351
1.2 Tjänster 1 816 1 830 1 856 1 922 1 916 1 928 1 757 1 743 1 762 2 011 1 994
1.3 Primära inkomster 972 993 1 458 3 121 1 530 964 1 020 964 943 942 940
1.4 Sekundära inkomster 295 295 295 287 287 287 233 233 233 306 306
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3318, Katri Kaaja 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.01.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2015, Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/11/mata_2015_11_2016-01-15_tau_002_sv.html