Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro

  År/månad
2015/01 2015/02 2015/03 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11
Kontotransaktion                        
Tillgångar Totalt 14 396 -19 706 2 920 -20 375 -4 689 15 409 -20 966 16 038 -17 987 -19 311 5 503
1. Direktinvesteringar 5 414 -5 454 -382 142 101 330 2 389 165 -306 783 695
2. Portföljinvesteringar -121 2 501 -1 586 399 592 548 -2 458 1 692 -2 031 2 879 -918
3. Övriga investeringar 18 088 -8 478 16 286 -14 449 4 175 20 105 -15 725 19 185 -9 826 -12 625 11 787
4. Finansiella derivat -9 017 -8 266 -11 266 -6 432 -9 473 -5 841 -4 958 -5 033 -5 976 -10 350 -5 873
5. Valutareserv 31 -9 -132 -35 -84 266 -213 28 151 1 -187
Skulder Totalt 16 632 -18 386 2 985 -18 144 -7 933 9 938 -20 694 19 230 -23 094 -19 733 13 199
1. Direktinvesteringar 9 568 -1 621 570 207 -563 5 783 1 064 1 137 -1 390 742 3 649
2. Portföljinvesteringar -2 261 -1 931 1 262 560 2 082 -3 837 -5 131 -222 3 495 -530 2 940
3. Övriga investeringar 17 687 -7 660 12 303 -13 312 -1 304 13 153 -11 916 22 992 -19 570 -9 733 13 080
4. Finansiella derivat -8 361 -7 174 -11 150 -5 599 -8 148 -5 160 -4 711 -4 677 -5 630 -10 213 -6 471
5. Valutareserv . . . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3318, Katri Kaaja 029 551 3411, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.01.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2015, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/11/mata_2015_11_2016-01-15_tau_003_sv.html