Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro

   
2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 2015/11 2015/12
1. Bytesbalans 383 215 425 13 -13 -191
1.1 Varor 251 26 210 75 -11 -100
1.2 Tjänster -11 3 -17 -148 -134 -145
1.3 Primära inkomster 284 326 372 306 351 273
1.4 Sekundära inkomster -141 -141 -141 -220 -220 -219
2. Kapitalbalans 17 17 17 24 24 24
3. Finansiell balans -272 -3 192 5 107 422 -7 568 3 561
3.1 Direktinvesteringar 1 326 -972 1 084 42 -2 917 -495
3.2 Portföljinvesteringar 2 673 1 914 -5 526 3 409 -3 812 -4 414
3.3 Övriga investeringar -3 810 -3 807 9 744 -2 892 -1 279 8 528
3.4 Finansiella derivat -248 -355 -346 -138 627 -12
3.5 Valutareserv -213 28 151 1 -187 -47
4. Restpost -672 -3 424 4 666 385 -7 579 3 728
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.02.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2015, Tabellbilaga 1. Finlands betalningsbalans, månadsvärden 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/12/mata_2015_12_2016-02-15_tau_001_sv.html