Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro

  År 2014 12 mån. glidande summa 2015/11 2015/12
1. Bytesbalans -1931 244 -13 -191
1.1 Varor 900 2 113 -11 -100
1.2 Tjänster -1825 -1 312 -134 -145
1.3 Primära inkomster 1397 1 675 351 273
1.4 Sekundära inkomster -2406 -2 232 -220 -219
2. Kapitalbalans 189 224 24 24
3. Finansiell balans -7400 920 -7 568 3 561
3.1 Direktinvesteringar -13463 -15 727 -2 917 -495
3.2 Portföljinvesteringar 4618 701 -3 812 -4 414
3.3 Övriga investeringar 2340 21 348 -1 279 8 528
3.4 Finansiella derivat -689 -5 174 627 -12
3.5 Valutareserv -207 -228 -187 -47
4. Restpost -5655 452 -7 579 3 728
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.02.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2015, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/12/mata_2015_12_2016-02-15_tau_004_sv.html