Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp, flöde, miljoner euro

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tillgångar 1. Finansiell balans 1 617 80 782 18 621 -90 619 -58 337 -93 758
1.1 Direktinvesteringar 11 217 -2 532 6 523 -5 520 126 -491
1.1.1 Eget kapital 5 166 466 3 390 -4 180 2 675 -340
1.1.2 Övrigt kapital 6 052 -2 998 3 133 -1 340 -2 549 -152
1.2 Portföljinvesteringar 21 044 4 218 15 831 8 445 13 651 -622
1.2.1 Aktier 11 339 -2 251 8 716 7 089 3 903 1 402
1.2.2 Masskuldebrev 10 857 8 156 6 401 3 132 8 533 -2 597
1.2.3 Penningmarknadsinstrument -1 152 -1 687 714 -1 776 1 215 573
1.3 Finansiella derivat -58 372 -4 893 -5 921 -65 885 -69 516 -89 713
1.4 Övriga investeringar 29 346 83 610 1 656 -28 428 -2 392 -2 712
1.5 Valutareserv -1 619 378 532 769 -207 -219
Skulder 1. Finansiell balans -1 574 89 077 35 570 -83 408 -48 728 -91 734
1.1 Direktinvesteringar 9 097 -4 302 3 885 -3 812 13 031 15 273
1.1.1 Eget kapital 6 052 571 1 307 963 5 248 1 251
1.1.2 Övrigt kapital 3 045 -4 874 2 577 -4 775 7 784 14 021
1.2 Portföljinvesteringar 11 164 12 169 25 158 12 279 10 422 2 183
1.2.1 Aktier -974 -705 2 416 2 730 4 293 1 697
1.2.2 Masskuldebrev 14 955 19 177 26 088 9 536 6 913 10 522
1.2.3 Penningmarknadsinstrument -2 818 -6 303 -3 346 12 -784 -10 036
1.3 Finansiella derivat -58 495 -3 752 -4 817 -63 895 -68 838 -84 667
1.4 Övriga investeringar 36 660 84 963 11 344 -27 980 -3 343 -24 522
1.5 Valutareserv . . . . . .
Netto 1. Finansiell balans 3 191 -8 295 -16 949 -7 211 -9 609 -2 024
1.1 Direktinvesteringar 2 120 1 770 2 638 -1 708 -12 905 -15 764
1.1.1 Eget kapital -887 -105 2 083 -5 142 -2 573 -1 591
1.1.2 Övrigt kapital 3 007 1 876 555 3 435 -10 332 -14 173
1.2 Portföljinvesteringar 9 880 -7 950 -9 328 -3 834 3 230 -2 805
1.2.1 Aktier 12 313 -1 546 6 299 4 359 -390 -295
1.2.2 Masskuldebrev -4 098 -11 021 -19 687 -6 405 1 620 -13 119
1.2.3 Penningmarknadsinstrument 1 666 4 617 4 060 -1 788 1 999 10 609
1.3 Finansiella derivat 124 -1 140 -1 104 -1 990 -678 -5 047
1.4 Övriga investeringar -7 314 -1 353 -9 688 -448 951 21 810
1.5 Valutareserv -1 619 378 532 769 -207 -219
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2015, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp, flöde, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/mata_2015_2016-09-30_tau_002_sv.html