Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp, flöde, miljoner euro

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tillgångar 1. Finansiell balans 1 617 80 782 18 621 -90 619 -58 337 -93 758
1.1 Direktinvesteringar 11 217 -2 532 6 523 -5 520 126 -491
1.1.1 Eget kapital 5 166 466 3 390 -4 180 2 675 -340
1.1.2 Övrigt kapital 6 052 -2 998 3 133 -1 340 -2 549 -152
1.2 Portföljinvesteringar 21 044 4 218 15 831 8 445 13 651 -622
1.2.1 Aktier 11 339 -2 251 8 716 7 089 3 903 1 402
1.2.2 Masskuldebrev 10 857 8 156 6 401 3 132 8 533 -2 597
1.2.3 Penningmarknadsinstrument -1 152 -1 687 714 -1 776 1 215 573
1.3 Finansiella derivat -58 372 -4 893 -5 921 -65 885 -69 516 -89 713
1.4 Övriga investeringar 29 346 83 610 1 656 -28 428 -2 392 -2 712
1.5 Valutareserv -1 619 378 532 769 -207 -219
Skulder 1. Finansiell balans -1 574 89 077 35 570 -83 408 -48 728 -91 734
1.1 Direktinvesteringar 9 097 -4 302 3 885 -3 812 13 031 15 273
1.1.1 Eget kapital 6 052 571 1 307 963 5 248 1 251
1.1.2 Övrigt kapital 3 045 -4 874 2 577 -4 775 7 784 14 021
1.2 Portföljinvesteringar 11 164 12 169 25 158 12 279 10 422 2 183
1.2.1 Aktier -974 -705 2 416 2 730 4 293 1 697
1.2.2 Masskuldebrev 14 955 19 177 26 088 9 536 6 913 10 522
1.2.3 Penningmarknadsinstrument -2 818 -6 303 -3 346 12 -784 -10 036
1.3 Finansiella derivat -58 495 -3 752 -4 817 -63 895 -68 838 -84 667
1.4 Övriga investeringar 36 660 84 963 11 344 -27 980 -3 343 -24 522
1.5 Valutareserv . . . . . .
Netto 1. Finansiell balans 3 191 -8 295 -16 949 -7 211 -9 609 -2 024
1.1 Direktinvesteringar 2 120 1 770 2 638 -1 708 -12 905 -15 764
1.1.1 Eget kapital -887 -105 2 083 -5 142 -2 573 -1 591
1.1.2 Övrigt kapital 3 007 1 876 555 3 435 -10 332 -14 173
1.2 Portföljinvesteringar 9 880 -7 950 -9 328 -3 834 3 230 -2 805
1.2.1 Aktier 12 313 -1 546 6 299 4 359 -390 -295
1.2.2 Masskuldebrev -4 098 -11 021 -19 687 -6 405 1 620 -13 119
1.2.3 Penningmarknadsinstrument 1 666 4 617 4 060 -1 788 1 999 10 609
1.3 Finansiella derivat 124 -1 140 -1 104 -1 990 -678 -5 047
1.4 Övriga investeringar -7 314 -1 353 -9 688 -448 951 21 810
1.5 Valutareserv -1 619 378 532 769 -207 -219
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2015, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp, flöde, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/mata_2015_2016-09-30_tau_002_sv.html