Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Bytesbalans med länderfördelning, miljoner euro

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inkomster Europa 1. Bytesbalans 58 722 64 075 65 950 67 549 68 890 66 787
1.1 Varor (fr.o.m. 2013) 35 822 39 704 40 166 40 145 40 106 38 981
1.2 Tjänster 10 875 11 958 13 514 14 612 14 117 14 293
1.3 Primära inkomster 11 473 11 922 12 049 11 917 13 878 12 808
1.4 Sekundära inkomster 552 490 . 875 789 706
Afrika 1. Bytesbalans 2 309 2 035 2 779 2 284 2 235 2 138
1.1 Varor (fr.o.m. 2013) 1 360 1 270 1 691 1 322 1 460 1 393
1.2 Tjänster . . 1 036 . 624 593
1.3 Primära inkomster 17 29 51 122 123 119
1.4 Sekundära inkomster . . . 34 28 33
Amerika 1. Bytesbalans 8 054 9 020 10 492 10 088 10 395 9 694
1.1 Varor (fr.o.m. 2013) 5 547 5 167 6 246 6 303 6 235 5 896
1.2 Tjänster 1 671 2 130 2 662 2 550 2 689 3 013
1.3 Primära inkomster 822 1 291 1 055 1 157 1 398 697
1.4 Sekundära inkomster . 433 529 79 73 87
Asien 1. Bytesbalans 16 402 14 678 12 909 13 159 12 373 12 989
1.1 Varor (fr.o.m. 2013) 7 840 7 914 7 978 8 340 7 720 7 806
1.2 Tjänster 6 513 5 496 4 332 3 969 3 762 4 198
1.3 Primära inkomster 2 045 1 265 588 754 814 898
1.4 Sekundära inkomster . . . 96 76 87
Australien Oceanien och övriga territorier 1. Bytesbalans 1 018 1 018 1 073 846 853 867
1.1 Varor (fr.o.m. 2013) 503 723 718 582 547 520
1.2 Tjänster 411 207 245 171 199 238
1.3 Primära inkomster 104 87 108 86 102 102
1.4 Sekundära inkomster . . . 8 6 7
Världen 1. Bytesbalans 87 874 92 785 95 541 94 489 95 182 92 909
1.1 Varor (fr.o.m. 2013) 51 472 55 653 56 878 56 777 56 147 54 651
1.2 Tjänster 20 992 21 191 22 360 22 379 21 554 22 505
1.3 Primära inkomster 14 489 14 610 14 694 14 106 16 381 14 701
1.4 Sekundära inkomster 921 1 331 1 608 1 227 1 099 1 053
Utgifter Europa 1. Bytesbalans 67 701 76 994 78 872 77 954 75 846 72 426
1.1 Varor ( fr.o.m. 2013) 41 997 48 310 48 992 49 681 48 261 45 472
1.2 Tjänster 14 303 15 328 17 670 17 737 16 808 17 674
1.3 Primära inkomster 9 845 11 552 11 989 8 340 8 730 7 384
1.4 Sekundära inkomster 1 556 1 804 . 2 196 2 047 1 896
Afrika 1. Bytesbalans 637 639 848 1 003 1 046 807
1.1 Varor (fr.o.m. 2013) 436 489 534 633 717 532
1.2 Tjänster 194 147 342 346 281 226
1.3 Primära inkomster 5 3 . -15 7 8
1.4 Sekundära inkomster 2 . . 39 41 41
Amerika 1. Bytesbalans 6 139 6 921 6 535 4 885 5 452 5 162
1.1 Varor (fr.o.m. 2013) 2 248 3 097 2 686 2 259 2 569 2 507
1.2 Tjänster 2 358 2 236 2 622 2 203 2 338 2 470
1.3 Primära inkomster 1 517 1 574 1 198 350 478 109
1.4 Sekundära inkomster . . . 72 68 76
Asien 1. Bytesbalans 7 307 7 792 7 766 6 520 7 033 7 235
1.1 Varor (fr.o.m. 2013) 4 294 5 121 4 886 3 856 4 343 4 179
1.2 Tjänster 2 597 2 333 2 416 2 177 2 204 2 412
1.3 Primära inkomster 410 335 454 384 388 546
1.4 Sekundära inkomster 7 . . 103 98 99
Australien Oceanien och övriga territorier 1. Bytesbalans 358 352 211 171 134 213
1.1 Varor (fr.o.m. 2013) 252 265 142 85 48 83
1.2 Tjänster 79 70 71 56 60 110
1.3 Primära inkomster 26 16 -3 21 19 12
1.4 Sekundära inkomster 1 . . 8 7 8
Världen 1. Bytesbalans 85 548 96 288 99 405 97 748 97 505 93 780
1.1 Varor (fr.o.m. 2013) 49 227 57 281 57 253 56 527 55 952 52 786
1.2 Tjänster 20 611 21 323 24 204 23 729 22 766 24 113
1.3 Primära inkomster 12 732 14 433 14 642 13 884 15 193 13 507
1.4 Sekundära inkomster 2 978 3 250 3 307 3 608 3 595 3 374
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. 2015, Tabellbilaga 3. Bytesbalans med länderfördelning, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2015/mata_2015_2016-09-30_tau_003_sv.html