Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2016/01 2016/02
1. Bytesbalans 287 461 -113 145
1.1 Varor 2 522 2 587 -113 161
1.2 Tjänster -1 282 -1 255 -61 -74
1.3 Primära inkomster 1 193 1 291 285 282
1.4 Sekundära inkomster -2 147 -2 162 -224 -224
2. Kapitalbalans 202 202 17 17
3. Finansiell balans -2 413 -804 -1 259 -1 016
3.1 Direktinvesteringar -16 976 4 437 9 923 3 475
3.2 Portföljinvesteringar 631 -19 505 -12 970 -597
3.3 Övriga investeringar 19 253 18 871 3 393 -4 486
3.4 Finansiella derivat -5 102 -4 462 -1 337 229
3.5 Valutareserv -219 -146 -267 363
4. Restpost -2 902 -1 467 -1 163 -1 178
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2016, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/02/mata_2016_02_2016-04-15_tau_004_sv.html