Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro

  År/kvartal
2015/Q1 2015/Q2 2015/Q3 2015/Q4 2016/Q1
Tillgånger S1 Totala ekonomin -2 165 -9 704 -23 059 -59 374 26 531
S11 Icke-finansiella företag -4 704 -3 484 -7 008 -7 211 5 978
S121 Centralbanken 5 031 5 208 -850 -9 176 25 575
S122 Övriga monetära finansinstitut 7 854 -6 950 -10 396 -32 221 4 627
S123 Penningmarknadsfonder 415 -23 -67 -97 -150
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 1 070 1 470 -180 1 000 -182
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 256 850 806 201 -169
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 2 068 -790 928 177 970
S1311 Staten -5 527 -1 363 -5 022 -8 695 -5 259
S1313 Lokalförvaltning -18 -4 29 8 4
S1314 Socialskyddsfonder -8 496 -4 275 -1 540 -3 620 -4 959
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -112 -342 242 262 97
Skulder S1 Totala ekonomin 1 931 -15 453 -23 878 -54 490 32 097
S11 Icke-finansiella företag 255 -4 028 -9 694 -3 861 6 339
S121 Centralbanken 47 734 -97 89 449
S122 Övriga monetära finansinstitut 12 831 -4 057 -7 295 -40 450 34 943
S123 Penningmarknadsfonder 5 5 1 -11 36
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 472 -2 4 209 341
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 422 47 1 237 107 339
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut -111 -280 -7 59 50
S1311 Staten -5 072 -3 456 -3 641 -6 342 -4 631
S1313 Lokalförvaltning -81 50 -10 42 -41
S1314 Socialskyddsfonder -6 836 -4 464 -4 375 -4 332 -5 728
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer   - - -  
Netto S1 Totala ekonomin -4 097 5 749 818 -4 884 -5 566
S11 Icke-finansiella företag -4 959 544 2 686 -3 350 -361
S121 Centralbanken 4 983 4 473 -753 -9 266 25 127
S122 Övriga monetära finansinstitut -4 977 -2 893 -3 101 8 229 -30 316
S123 Penningmarknadsfonder 410 -28 -68 -86 -186
S124 Kollektiva fondföretag utom penningmarknadsfonder 598 1 472 -184 790 -524
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -166 803 -431 94 -508
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 2 179 -510 934 118 920
S1311 Staten -455 2 094 -1 381 -2 353 -628
S1313 Lokalförvaltning 64 -53 39 -34 45
S1314 Socialskyddsfonder -1 660 190 2 834 712 768
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -112 -342 242 262 97
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2016, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/04/mata_2016_04_2016-06-15_tau_002_sv.html