Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, april

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11 2017/12
1. Bytesbalans 569 358 326 177 87 -64
1.1 Varor 123 219 322 284 183 26
1.2 Tjänster -109 -74 -49 -143 -148 -149
1.3 Primära inkomster 709 361 197 186 203 204
1.4 Sekundära inkomster -155 -148 -144 -151 -151 -144
2. Kapitalbalans 5 5 5 5 5 5
3. Finansiell balans -785 -1 303 4 157 -3 967 -5 161 4 167
3.1 Direktinvesteringar 1 098 617 376 7 7 662
3.2 Portföljinvesteringar 1 926 -212 9 747 1 131 -1 550 -659
3.3 Övriga investeringar -2 485 -275 -4 297 -3 626 -2 338 5 031
3.4 Finansiella derivat -1 206 -1 473 -1 691 -1 408 -1 334 -820
3.5 Valutareserv -118 41 22 -71 53 -46
4. Restpost -1 359 -1 666 3 825 -4 149 -5 253 4 226
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2017, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/12/mata_2017_12_2018-02-15_tau_001_sv.html