Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2017/09 2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02
Tillgångar Totalt 1403 -12576 -1603 -27625 21777 2984
1. Direktinvesteringar 610 283 -690 -2185 -1237 -1628
2. Portföljinvesteringar 2555 -1555 2922 -3206 3976 1742
3. Övriga investeringar 4511 -663 4644 -14459 21944 5866
4. Finansiella derivat -6296 -10570 -8531 -7730 -2904 -2980
5. Valutareserv 22 -71 53 -47 -2 -17
Skulder Totalt -1057 -7941 2692 -32956 21113 3926
1. Direktinvesteringar 840 1273 777 -1030 110 -366
2. Portföljinvesteringar -5621 -1907 3403 -896 2172 2242
3. Övriga investeringar 8864 1986 6623 -23644 23093 6051
4. Finansiella derivat -5140 -9294 -8110 -7385 -4263 -4001
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2018, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/02/mata_2018_02_2018-04-13_tau_003_sv.html