Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/01 2018/02
1. Bytesbalans 1599 1746 379 252
1.1 Varor 2196 2410 247 90
1.2 Tjänster -1171 -1288 -98 -97
1.3 Primära inkomster 2655 2693 400 436
1.4 Sekundära inkomster -2082 -2069 -170 -177
2. Kapitalbalans 176 189 17 18
3. Finansiell balans -5427 -6243 664 -942
3.1 Direktinvesteringar 354 -421 -1347 -1262
3.2 Portföljinvesteringar 2202 52 1804 -500
3.3 Övriga investeringar 588 222 -1149 -185
3.4 Finansiella derivat -8137 -5637 1359 1022
3.5 Valutareserv -435 -459 -2 -17
4. Restpost -7204 -8180 269 -1212
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Johannes Nykänen 029 551 3641, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/02/mata_2018_02_2018-04-13_tau_004_sv.html