Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro

  År/kvartal
2017/Q1 2017/Q2 2017/Q3 2017/Q4 2018/Q1
Netto S1 Hela ekonomin 1606 875 -4309 -3599 -4085
S11 Icke-finansiella företag -2282 1713 -3319 2778 -4995
S121 Centralbanken 42974 -9066 12983 -27809 18191
S122 Övriga monetära finansinstitut -37908 9613 -14459 26299 -22968
S123 Penningmarknadsfonder 42 -79 76 48 -173
S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder -69 1003 1089 384 1882
S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag -630 -1043 -1322 2086 -1205
S128+S129 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 1128 -638 -457 -2862 153
S1311 Staten -3411 982 372 -4558 2361
S1313 Lokalförvaltning -48 -23 77 -149 76
S1314 Socialskyddsfonder 1936 -1704 320 402 3582
S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer -124 118 330 -218 -988
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pauliina Turunen 029 551 2958, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2018, Tabellbilaga 2. Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis 2018, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/04/mata_2018_04_2018-06-15_tau_002_sv.html