Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/05 2018/06
1. Bytesbalans 1 598 305 -525 -443
1.1. Varor 2 196 2 168 135 337
1.2. Tjänster -1 171 -1 229 -204 -178
1.3. Primära inkomster 2 655 1 538 -266 -404
1.4. Sekundära inkomster -2 082 -2 172 -190 -198
2. Kapitalbalans 176 191 15 16
3. Finansiell balans -5 427 -28 043 -9 060 -1 540
3.1. Direktinvesteringar 354 -6 515 -1 432 -760
3.2. Portföljinvesteringar 2 202 -11 610 -3 938 -3 162
3.3. Övriga investeringar 588 -1 836 -3 386 2 600
3.4. Finansiella derivat -8 137 -7 825 -287 -187
3.5. Valutareserv -435 -258 -17 -31
4. Restpost -7 201 -28 539 -8 550 -1 112
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juni 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/06/mata_2018_06_2018-08-15_tau_004_sv.html