Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, april

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11
Tillgångar Totalt 14 656 -3 793 -20 675 1 864 -995 -18 917 2 486 -17 868 15 503 -24 859 14 294
  1. Direktinvesteringar 660 1 351 1 433 903 668 588 623 610 604 612 607
  2. Portföljinvesteringar 4 695 2 604 865 -284 212 261 1 250 247 688 -1 605 4 578
  3. Övriga investeringar 18 195 877 -14 881 8 829 5 294 -12 908 7 379 -12 246 20 548 -16 230 16 433
  4. Finansiella derivat -8 892 -8 609 -8 037 -7 569 -7 152 -6 827 -6 746 -6 550 -6 392 -7 583 -7 220
  5. Valutareserv -2 -17 -56 -16 -17 -31 -19 70 56 -53 -104
Skulder Totalt 14 793 -2 457 -22 005 1 665 2 121 -21 428 2 400 -14 789 10 238 -18 585 13 299
1. Direktinvesteringar 1 648 1 537 433 -1 664 -2 479 -2 011 -253 892 1 464 701 701
2. Portföljinvesteringar 2 323 2 117 3 177 2 603 2 771 2 060 790 -436 -3 041 2 660 2 880
3. Övriga investeringar 19 491 2 086 -17 589 8 409 9 241 -14 257 8 740 -8 563 18 559 -15 083 16 845
4. Finansiella derivat -8 669 -8 198 -8 026 -7 683 -7 412 -7 220 -6 878 -6 682 -6 744 -6 863 -7 127
5. Valutareserv . . . . . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2018, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/11/mata_2018_11_2019-01-15_tau_003_sv.html