Suomen virallinen tilasto

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Vaihtotase alijäämäinen toisella neljänneksellä, ulkomainen nettovarallisuusasema vahvistui
20.9.2019
Vaihtotase oli alijäämäinen vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Maksutaseen mukaisen tavaraviennin arvo pysyi viime vuoden vastaavan neljänneksen tasolla. Ensitulon tili oli voimakkaasti alijäämäinen. Palveluviennin kasvu oli vahvaa. Ulkomainen nettovarallisuusasema vahvistui. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilastosta.

Seuraava julkistus:
15.10.2019

Kuvaus: Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta. Maksutase kattaa liiketoimet, jotka tehdään kansantalouteen kuuluvien talousyksiköiden (kotimaassa asuvien) ja muuhun maailman kuuluvien talousyksiköiden (ulkomailla asuvien) kesken. Ulkomainen varallisuusasema kuvaa rahoitustaseen pääomavirroista syntyneitä ulkomaisia saamis- ja velkavarantoja. Tilaston laadinta perustuu Kansainvälisen valuuttarahaston suositukseen BPM6 (Balance of Payments and International Investment Position Manual).
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: maksutase, vaihtotase, kauppatase, tavarat, palvelut, ensitulo, tulojen uudelleenjako, pääomansiirrot, pääomatase, rahoitustase, suorat sijoitukset, ulkomaiset suorat sijoitukset, arvopaperisijoitukset, arvopaperit, kauppaluotot, lainat, talletukset, johdannaiset, valuuttavaranto, ulkomainen varallisuusasema, globalisaatio.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilaston julkistus siirtyy
14.9.2018
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018 -tilaston julkistus siirtyy.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/index.html