Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Bokslutsstatistiken över hotell- och restaurangverksamhet i juli 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

I Bokslutsstatistiken över hotell- och restaurangverksamhet införs TOL 2008 när uppgifter för år 2008 samlas in. De preliminära uppgifterna i Bokslutsstatistiken över hotell- och restaurangverksamhet för år 2008 publiceras i juli 2009 enligt näringsgrensindelningen TOL 2008. Uppgifterna publiceras för statistikåret och för jämförelseåret. Uppgifter enligt TOL 2002 publiceras för statistikåret 2008 i statistikdatabasen StatFin. Uppgifterna för år 2009 publiceras inte längre enligt TOL 2002. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer också de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.

På webbsidan för hotell- och restaurangverksamhet finns mera information om tillämpningen av näringsgrensindelningen TOL 2008.

Ändringar i näringsgrensindelningen för Bokslutsstatistiken över hotell- och restaurangverksamhet vid övergången till TOL 2008

I och med den nya näringsgrensindelningen hör hotell- och restaurangverksamheten till huvudgruppen I. Enligt näringsgrensindelningen TOL 2002 hörde verksamheten till huvudgruppen H.

Huvudgrupper som publicerats enligt näringsgrensindelningen TOL 2002:

  • H Hotell- och restaurangverksamhet

Huvudgrupper som kommer att publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008:

  • I Hotell- och restaurangverksamhet

Innehållet i huvudgruppen I i näringsgrensindelningen TOL 2008 motsvarar uppgiftsinnehållet i huvudgrupp H i TOL 2002.


Senast uppdaterad 18.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto [e-publikation].
ISSN=1797-5344. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matipa/matipa_2009-03-17_uut_001_sv.html