Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.10.2012

I september 2012 registrerades 7 994 nya personbilar

I september 2012 registrerades 13 859 nya fordon, av vilka 9 085 var bilar. Första registreringarna minskade med 16,2 procent från motsvarande månad året innan. I september registrerades 7 994 nya personbilar, vilket är 20,9 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 35,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-september 2012 registrerades 154 350 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 11,3 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 88 926, vilket var 11,2 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-september var Toyota, Volkswagen och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2012, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. september 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2012/09/merek_2012_09_2012-10-04_tie_001_sv.html