Finlands officiella statistik

Första registreringar av motorfordon

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I oktober 2021 registrerades 6 611 nya personbilar
4.11.2021
I oktober 2021 registrerades 11 713 nya fordon, av vilka 7 847 var bilar. Första registreringarna minskade med 14,3 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 6 611 nya personbilar, vilket är 11,9 procent mindre än i fjol. Av personbilarna var 18,0 procent eldrivna bilar och 20,0 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 2 517 av dem, vilket är 101 procent fler än förra året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Beskrivning: Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland. Uppgifterna om första registreringar sänds varje månad till Statistikcentralen. Ålands Fordonsmyndigheten skickar årligen statistik till Statistikcentralen över Ålands första registreringar och uppgifterna läggs till de långa förstaregistreringsserierna. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bussar, fordon, fordonsregister, lastbilar, motorcyklar, motorfordon.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/index_sv.html