Finlands officiella statistik

Första registreringar av motorfordon

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I juni 2019 registrerades 10 537 nya personbilar
4.7.2019
I juni 2019 registrerades 18 198 nya fordon, av vilka 12 583 var bilar. Första registreringarna minskade med 3,5 procent från motsvarande månad året innan. I juni registrerades 10 537 nya personbilar, vilket är 9,6 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 17,8 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Nästa offentliggörande:
6.8.2019

Beskrivning: Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland. Uppgifterna om första registreringar sänds varje månad till Statistikcentralen. Ålands Fordonsmyndigheten skickar årligen statistik till Statistikcentralen över Ålands första registreringar och uppgifterna läggs till de långa förstaregistreringsserierna. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bussar, fordon, fordonsregister, lastbilar, motorcyklar, motorfordon.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/index_sv.html