Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.1.2015

I december 2014 registrerades 7 091 nya personbilar

I december 2014 registrerades 10 913 nya fordon, av vilka 8 217 var bilar. Första registreringarna ökade med 7,5 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 7 091 nya personbilar, vilket är 19,6 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 48,1 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-december 2014 registrerades 174 119 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 1,2 procent. Under januari-december 2014 var antalet första registreringar av personbilar 106 236, vilket var 2,7 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-december var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2014, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 9.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. december 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2014/12/merek_2014_12_2015-01-09_tie_001_sv.html