Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.6.2021

I maj 2021 registrerades 9 964 nya personbilar

I maj 2021 registrerades 19 046 nya fordon, av vilka 11 462 var bilar. Första registreringarna ökade med 45,2 procent från motsvarande månad året innan. I maj registrerades 9 964 nya personbilar, vilket är 94,9 procent mer än i fjol, men jämfört med maj 2019 minskade registreringarna 8,5 procent. Av personbilarna var 9,7 procent eldrivna bilar och 21,7 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 3 121 av dem, vilket är nästan fyra gånger mer än förrä året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-maj 2021 registrerades 83 904 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 17,6 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 46 788, vilket var 18,9 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-maj var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2021, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (159,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. maj 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2021/05/merek_2021_05_2021-06-04_tie_001_sv.html