Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

I statistiken om skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten uppges de årliga arbetsmängderna samt enhets- och totalkostnaderna inom dessa områden. Om avverkningar uppges i statistiken de avverkade arealerna per avverkningssätt. Statistiken uppgörs per arbetsslag, ägargrupp och landskap.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mhppt/meta_sv.html