Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: I statistiken om skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten uppges de årliga arbetsmängderna samt enhets- och totalkostnaderna inom dessa områden. Om avverkningar uppges i statistiken de avverkade arealerna per avverkningssätt. Statistiken uppgörs per arbetsslag, ägargrupp och landskap.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skogsbruket, skogsvård, skogsförbättring, skogsförnyelse, skogsodling.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mhppt/index_sv.html