Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Publikationen Lantmäteri är LMV:s publikation över allmän statistik som omfattar antalet årliga prestationer som gäller fastighets- och kartverksuppgifter inom verkets olika verksamhetsområden. Därtill finns uppgifter om antalet fastigheter samt om jord- och havsvattenarealer för Finlands kommuner.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker [e-publikation].
Helsingfors: Lantmäteriverket [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmitt/meta_sv.html