Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

I statistiken över regional ekonomi inom lantbruket har statistikproduktion upphört (19.12.2014)
Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i november år 2014. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 .

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional ekonomi inom lantbruket [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtalt/index_sv.html