Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Offentliggöranden

2012
2011
2010
2009
2008
2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional ekonomi inom lantbruket [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtalt/tie_sv.html