Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.11.2012

Maatalouden tuottajahinnat nousevat tänä vuonna lähes 6 prosenttia

Maatalouden tuottajahintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna keskimäärin 5,5 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

Tuottajahintoja nostavat eniten kasvituotoksen hinnan nousu 4,0 prosentilla ja eläintuotoksen nousu 6,4 prosentilla. Kasvituotteiden hinnoista eniten nousevat viljat, 8,9 prosenttia. Maidon hinta nousee 4,2 prosenttia, missä on huomioituna maidon lisähinnat. Maidon osuus koko indeksin painosta on kolmannes. Ilman turkistuotantoa maatalouden tuottajahinnat nousevat ennusteen mukaan 5,9 prosenttia.

Maatalouden tuottajahintaindeksi (2005=100), indeksiennuste 2012

Koodi Nimike Pisteluku 2012, ennuste 1) Ennustettu vuosimuutos, % 2011 - 2012 1)
100000 KASVITUOTOS (010000 - 090000) 143,6 4,0
130000 ELÄINTUOTOS (110000 + 120000) 135,1 6,4
140000 MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000) 138,0 5,5
14000x MAATALOUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI YHTEENSÄ (100000 + 130000) pois lukien turkikset 133,9 5,9
1) Vuoden 2012 lopulliset vuosihintaindeksit julkaistaan toukokuussa 2013.

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja -tuotantopanosten hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden hintaindeksien perusvuosi on 2005, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden vuosihintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa marraskuussa. Vuoden 2012 lopulliset tuottajahintahintaindeksit julkaistaan toukokuussa 2013.


Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2005=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mthi/2012/mthi_2012_2012-11-15_tie_001_fi.html