Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.2.2021

Viljan tuottajahinta kääntyi nousuun

Maatalouden tuottajahinnat nousivat 0,7 prosenttia vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Ilman turkistuotantoa hinnat nousivat 1,8 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten. Kasvituotteiden hinnat nousivat 5,6 prosenttia. Lihan ja eläintuotteiden hinnat halpenivat 2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta maatalouden tuottajahintaindeksistä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maataloustuotteiden hinnat ovat muuttuneet vuodesta 2015.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, q1/2010–q4/2020

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, q1/2010–q4/2020
Viljojen, erityisesti vehnän ja ohran, tuottajahinnat kääntyivät nousuun loppuvuodesta. Vehnästä maksettiin viljelijälle 18 prosenttia ja ohrasta 7,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kauran hinnassa ei nähty suuria muutoksia. Rukiin tuottajahinta puolestaan oli 5,4 prosenttia halvempaa kuin vuosi sitten. Ruis on jäänyt selvästi muiden viljojen hintakehitystä alhaisemmalle tasolle. Sianlihan hinta laski 1,2 prosenttia. Naudanlihan hinta pysyi viime vuoden tasolla ja siipikarjan lihasta maksettiin 4,3 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Maidon tuottajahinnassa ei tapahtunut muutosta viime vuotisesta hintatasosta. Muiden eläintuotteiden, ml. turkisnahat, hinnat laskivat reilut 15 prosenttia.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 4. vuosineljännes 2020

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 4. vuosineljännes 2020

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 4. vuosineljännes 2020

Indeksi (2015=100) Pisteluku IV/2020 1) Neljännesvuosimuutos, % 1) Vuosimuutos, % 1)
Kokonaisindeksi 101,6 0,6 0,7
Kokonaisindeksi, pl. turkistuotanto 106,4 1,3 1,8
Kasvituotos 115,4 4,7 5,6
Eläintuotos 94,5 -1,9 -2,0
1) Vuosi 2020 on ennakollinen kunnes maidon lopullinen jälkitilitys on tiedossa

Covid-19 pandemialla oli kokonaiskuvassa pienet vaikutukset maataloustuotteiden tuottajahintoihin vuonna 2020

Maatalouden tuottajahinnat laskivat 2,6 prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Ilman turkistuotantoa laskua oli 2,1 prosenttia. Kasvituotteiden hinnat laskivat 4,9 prosenttia. Liha ja eläintuotteet halpenivat prosentin verran. Covid-19 pandemialla ei näyttäisi olevan suurta vaikutusta tuottajahintoihin turkisnahkojen hintoja lukuunottamatta. Koronatilanne vaikutti keväällä turkisnahkojen kysyntään sekä huutokauppojen toteuttamiseen. Kausityövoiman saatavuuden ongelmat marja- ja vihannesviljelmille myös puhuttivat keväällä. Vihannesten hinnat nousivat edelliseen satokauteen nähden nelisen prosenttia sekä hedelmien ja marjojen hinnat vajaat 13 prosenttia. Työvoiman saatavuutta enemmän hintatasoon näytti vaikuttavan sääolosuhteet. Muunmuassa mansikan sato jäi pieneksi alkukesän helteiden ja kuivuuden tähden, kun taas edellisvuonna korjattiin runsas sato. Vuositasolla näiden tuotteiden indeksi laski aavistuksen, mikä johtui siitä, että vuoden 2019 satokauden edullisemmat hinnat periytyvät indeksissä vuodelle 2020 uuden satokauden alkuun saakka.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 2020

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100, 2020
Helteinen kesä tuotti hieman keskimääräistä heikomman viljasadon. Viljan tuottajahinnat kuitenkin laskivat reilut 14 prosenttia vuoden 2019 hintoihin ja reilut neljä prosenttia 2010-luvun keskimääräisiin tuottajahintoihin nähden. Loppuvuodesta erityisesti vehnän tuottajahinta kääntyi reiluun nousuun.

Afrikkalaisen sikaruton aiheuttamaa lihavajetta Kiinassa tilkittiin tuontilihalla. Suomalaiselle tuottajalle tämä avasi uudet markkinat. Sianlihan vienti Kiinaan on muutamassa vuodessa kasvanut nollasta lähes 20 miljoonaan kiloon. Kun muiden lihojen tuottajahinnat kääntyivät laskuun, sianlihan tuottaja sai reilut kaksi prosenttia parempaa kilohintaa lihastaan vuonna 2020 kuin vuotta aiemmin. Suuriin Euroopan sianlihan tuottajamaihin verrattuna suomalaisen lihan tuottaja pärjää vertailussa kohtuullisesti. Saksalaiselle tuottajalle maksettiin lihasta keskimäärin reilut neljä prosenttia vähemmän ja tanskalaiselle tuottajalle reilu prosentti enemmän kuin suomalaiselle tuottajalle vuonna 2020.

Maitotilallisen vuotta piristi jälleen tuottajahinta EU:n kärkipäästä ja myös vireä viennin kasvu. Kiina on korvannut lihapulaa osin myös maitotuotteiden tuonnilla. Hyvästä vertailuhinnasta huolimatta maidosta maksettiin tuottajalle aavistuksen vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja kuluttajahintaindeksi 2015=100, 1/2010–12/2020

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja kuluttajahintaindeksi 2015=100, 1/2010–12/2020

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (296,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 4. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/2020/04/mthi_2020_04_2021-02-15_tie_001_fi.html