Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2021

Producentpriset på spannmål steg

Producentpriserna inom lantbruket steg med 0,7 procent under sista kvartalet år 2020. Exklusive pälsdjursuppfödning steg priserna med 1,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Priserna på vegetabiliska produkter steg med 5,6 procent. Priserna på kött och animaliska produkter sjönk med 2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med år 2015.

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, q1/2010–q4/2020

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, q1/2010–q4/2020

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 4:e kvartalet 2020

Index (2015=100) Indextal IV/2020 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 101,6 0,6 0,7
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 106,4 1,3 1,8
Vegetabilieproduktion 115,4 4,7 5,6
Animalieproduktion 94,5 -1,9 -2,0
1) 2020 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2020/04/mthi_2020_04_2021-02-15_tie_001_sv.html