Datainnehållet i producentprisindex för lantbruket minskar år 2015

Datainnehållet i statistiken minskar år 2015. I fortsättningen publiceras uppgifter bara varje kvartal. I samband med det offentliggörs också uppgifter på månadsnivå, t.ex. i samband med det första kvartalet offentliggörs också månatliga uppgifter för januari–mars.

 


Senast uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/mthi_2014-12-19_uut_001_sv.html