Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Stegringen av produktionspriserna har tillsvidare liten inverkan på producentpriserna inom lantbruket
16.8.2021
Producentpriserna inom lantbruket steg med 4,3 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period året innan. Priserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 2,6 procent. Vegetabiliska produkter var 10 procent dyrare än för ett år sedan. Animalieproduktionen var knappt på plus, även om priset på kött och mjölk sjönk. Den kraftiga stegringen av inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket påverkar inte nämnvärt producentpriserna, utan världsmarknadssituationen fungerar i huvudsak som draglok för prisförändringar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats från år 2015.

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Producentprisindex för lantbruk har reviderats
15.5.2018
Producentprisindex för lantbruk har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html