Beskrivning

Statistiken över flyttningsrörelsen beskriver personers flyttningar. I statistiken särskiljs flyttning över Finlands territorialgränser, dvs. migration, samt inrikes omflyttning, som i sin tur indelas i flyttning mellan kommuner och inom kommuner. Statistiken omfattar bl.a. personernas ålder, kön, civilstånd, modersmål, medborgarskap, födelseland samt in- och utflyttningsområde. En och samma person kan förekomma flera gånger i statistiken för ett år, eftersom statistikenheten är flyttning.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/meta_sv.html