Finlands officiella statistik

Flyttningsrörelsen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den totala nettoflyttningen i huvudstadsregionen störst på minst 50 år
14.5.2020
Korrigerats 14.5.2020. Tabellen har korrigerats. De korrigerade punkt är markerad med rött.

Nästa offentliggörande:
21.12.2020

Beskrivning: Statistiken över flyttningsrörelsen beskriver personers flyttningar. I statistiken särskiljs flyttning över Finlands territorialgränser, dvs. migration, samt inrikes omflyttning, som i sin tur indelas i flyttning mellan kommuner och inom kommuner.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, emigration, flyttningsrörelse, inrikes omflyttning, invandring, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över flyttningsrörelsen 2017 har uppgifterna om flyttning inom kommunen korrigerats 25.10.2019
26.11.2019
Uppgifterna om flyttning inom kommunen för statistikåret 2017 har korrigerats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/index_sv.html