Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.6.2005

Bruttonationalprodukten ökade med 0,1 procent under första kvartalet 2005

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under januari-mars med 0,1 procent från kvartalet innan. Jämfört med första kvartalet år 2004 var bruttonationalprodukten 1,1 procent större. Antalet arbetsdagar var två mindre är föregående år. Förändringen av den säsongrensade och arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var 2,0 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens förhandsuppgifter om nationalräkenskaper.

Exporten och hushållens konsumtion samt tillväxten av lager utökade samhällsekonomin. Under januari-mars steg hushållens konsumtionsutgifter med omkring en och en halv procent från året innan. Hushållsmaskiner och möbler köptes fortfarande i stor utsträckning, däremot anskaffades färre nya bilar är föregående år. Fasta investeringar minskade med 4 procent. Investeringar i maskiner och apparater minskade med 14 procent. Importen ökade med 5 procent från året innan. Exportvolymen ökade med närmare 6 procent.

Bruttonationalprodukten kvartalsvis till 2000 års priser

Källa: Nationalräkenskaper 2005, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Mera information: Tuomas Rothovius (09) 1734 3360, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 9.6.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2005/01/ntp_2005_01_2005-06-09_tie_001_sv.html